برچسب: رسانه

Posted in health

مغولستان بیش از 2.4 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند

مغولستان بیش از 2.4 میلیون واکسن را علیه COVID-19 تزریق می کند Tainynews – مغولستان 10308 را در برابر COVID-19 برای روز گذشته واکسینه کرد….

Continue Reading
Posted in health

ازبکستان گزارش 251 مورد جدید ویروس کرونا

ازبکستان گزارش 251 مورد جدید ویروس کرونا Tainynews – ازبکستان 251 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرده است. موارد جدید در 10…

Continue Reading
Posted in business

دفتر شرکت طلای کمتور در بیشکک یورش برد

دفتر شرکت طلای کمتور در بیشکک یورش برد Tainynews – منابع به Tazabek گفتند – دفتر شرکت طلای کمتور در بیشکک توسط افسران کمیته امنیت…

Continue Reading
Posted in economy

جپاروف کارخانه گوشت Reina Kench را در کاراکول افتتاح کرد

جپاروف کارخانه گوشت Reina Kench را در کاراکول افتتاح کرد Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز به عنوان بخشی از سفر کاری به منطقه…

Continue Reading
Posted in economy

قرقیزستان و ترکیه قصد دارند گردش تجاری خود را به یک میلیارد دلار برسانند

قرقیزستان و ترکیه قصد دارند گردش تجاری خود را به یک میلیارد دلار برسانند Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف هیئتی از اتحادیه اتاقها و…

Continue Reading
Posted in politics

عضو کمیسیون مرکزی انتخابات دلیل عقب نشینی 3 حزب از انتخابات شورای محلی بیشکک را توضیح می دهد

عضو کمیسیون مرکزی انتخابات دلیل عقب نشینی 3 حزب از انتخابات شورای محلی بیشکک را توضیح می دهد Tainynews – عبدی جپار بکماتوف ، عضو…

Continue Reading
Posted in economy

قرقیزستان و بانک توسعه اوراسیا درباره امکان بازسازی باند فرودگاه ماناس و سایر پروژه های مشترک بحث و تبادل نظر می کنند

قرقیزستان و بانک توسعه اوراسیا درباره امکان بازسازی باند فرودگاه ماناس و سایر پروژه های مشترک بحث و تبادل نظر می کنند Tainynews – معاون…

Continue Reading
Posted in health

ازبکستان قصد دارد واکسن ویروس کرونا ویروسی را تهیه کند

ازبکستان قصد دارد واکسن ویروس کرونا ویروسی را تهیه کند Tainynews – نورمت اوتابکوف ، عضو دفتر هماهنگی پاسخ به ویروس کرونا ، در یک…

Continue Reading
Posted in politics

سفیر قرقیزستان در انگلیس همزمان سفیر ایرلند و ایسلند می شود

سفیر قرقیزستان در انگلیس همزمان سفیر ایرلند و ایسلند می شود Tainynews – سفیر قرقیزستان در انگلیس ادیل بایسالوف همزمان با اقامت در لندن به…

Continue Reading
Posted in foreign policy

مقدمات سفر رسمی رئیس جمهور توکایف در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مقدمات سفر رسمی رئیس جمهور توکایف در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت Tainynews – وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت ، سودیک ایمومی معاون…

Continue Reading