Posted in life

مکانیسم خودآزمایی Covid-19 در بیشکک راه اندازی شد

مکانیسم خودآزمایی Covid-19 در بیشکک راه اندازی شد AKIPRESS.COM دفتر مطبوعاتی شهردار گفت که – بیمار – مرکز تماس – الگوریتم سازمان بهداشت و درمان…

Continue Reading
Posted in politics

رئیس جمهور جینبکوف: قرقیزستان باید از انقلاب آوریل 2010 درس بیاموزد و هرگز اجازه ندهد تصمیماتی اتخاذ شده علیه خواسته مردم گرفته شود

رئیس جمهور جینبکوف: قرقیزستان باید از انقلاب آوریل 2010 درس بیاموزد و هرگز اجازه ندهد تصمیماتی اتخاذ شده علیه خواسته مردم گرفته شود AKIPRESS.COM –…

Continue Reading
Posted in health

هفت مورد COVID-19 جدید در ازبکستان گزارش شده است که در کل 397 نفر است

هفت مورد COVID-19 جدید در ازبکستان گزارش شده است که در کل 397 نفر است تصویر پرونده Tainynews – هفت مورد جدید COVID-19 در تاریخ…

Continue Reading